کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 03 مهر 1401
 

اهداف آموزشي هنرستان دخترانه امین براساس سند تحول بنيادين

 • ايجاد زمينه لازم براي خود شناسي و خدا شناسي و تقويت روحيه حقيقت جويي

 •  تقويت ايمان و اعتقاد به مباني اسلام و بسط بينش الهي براساس قرآن كريم و سنت پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع)

 •  پرورش روحيه اعتماد به نفس و استقلال شخصيت

 • پرورش روحيه نظم و انضباط

 •  تقويت روحيه تحقيق ، تعقل و تفكر، بررسي و تعمق ، نقد و ابتكار

 • شناخت ،پرورش و هدايت استعداد هاي افراد

 •  توسعه علوم و فنون و مهارت هاي مورد نياز فردي و اجتماعي

 •  پرورش روحيه مشاركت و همكاري در فعاليت هاي گروهي

 •  شناخت ، پرورش و هدايت ، ذوق و استعداد هاي مختلف هنري و زيبايي شناسي

 •  پرورش روحيه احترام به قانون و التزام به رعايت آن

 •  پرورش روحيه مسئوليت پذيري و مشاركت در فعاليت هاي ديني ، فرهنگي و اجتماعي

 •  تامين سلامت جمعي و بهداشت رواني با فراهم ساختن شرايط مناسب

 •  پرورش روحيه انفاق و دستگيري از محرومان


بازدید: 1261