سیاه پوش شدن هنرستان امین در آستانه شهادت حضرت امیرالمومنین امام علی(ع)

سیاه پوش شدن هنرستان امین در آستانه شهادت حضرت امیرالمومنین امام علی(ع)

;