*معرفی رشته نگارگری : 

نقاشی یا نگارگری ایرانی که به اشتباه مینیاتور نیز خوانده می‌شود شامل آثاری از دوره‌های مختلف تاریخ اسلامی ایران است که بیشتر به صورت مصورسازی کتب ادبی، علمی و فنی، تاریخی، همچنین برخی کتب مذهبی است.

اوج شکوفایی نگارگری ایران در دوران صفوی بوده و در صفحه‌آرایی کتب و تزئینات بناها و ابزار مختلف نیز قابل ملاحظه است.

هنرجویان در طول یادگیری این رشته با اصول پایه طراحی و رنگ، آشنایی با مکاتب و سبک‌های نقاشی ایرانی و برخی تکنیک‌های رایج آن آشنا می‌شوند.

*سطح آموزشی مهارت‌ها :

هنرجویان در این رشته علاوه بر گذراندن دروس عمومی، 6 استاندارد مهارت شغلی را گذرانده و در انتهای هر استاندارد به توانایی‌های ذیل دست می‌یابند:

استاندارد طراحی نقوش ختایی و اسلیمی: هنرجو پس از گذراندن این استاندارد به توانایی شناخت مبانی هندسه نقوش سنتی و هندسی، طراحی انواع ختایی و اسلیمی و ترکیب‌بندی‌های آن دست می‌یابد.

استاندارد طراحی نقوش هندسی: هنرجو پس از گذراندن این استاندارد به توانایی شناخت مبانی هندسه نقوش سنتی و هندسی دست می‌یابد.

استاندارد طراحی نقوش جانوری: هنرجو پس از گذراندن این استاندارد به توانایی شناخت و طراحی انواع نقوش جانوری که در تلفیق با نقوش دیگر و گرفت و گیرهای تصویری مؤثر است، دست می‌یابد.

استاندارد طراحی نقوش فرنگی: نقوش فرنگی در کنار نقوش سنتی ایرانی فضای وسیع تری جهت ایجاد نگاره‌های تازه گشوده است که هنرجو با فراگیری این نقوش بر توانایی‌های تصویرسازی خود می افزاید.

استاندارد پاپیه ماشه: هنرجو در این مبحث درسی به نحوه تکنیک نقاشی لاکی بر سطوح چوبی یا مقوایی یا هر سطح ضخیمتر از کاغذ دست پیدا می‌کند.

استاندارد نگارگری: در این استاندارد هنرجو با تلفیق تمام تکنیک‌ها و آموزش‌های قبلی قادر خواهد بود به خلق نگاره‌ای کامل یا چهره‌سازی در نگارگری بپردازد.

* آینده تحصیلی و شغلی :

هنرجویان پس از فراغت از تحصیل می‌توانند در مقطع کاردانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد و دانشگاه فنی و حرفه‌ای در رشته مرتبط ادامه تحصیل دهند.

آینده شغلی: فارغ‌التحصیلان علاوه بر تولید آثار هنری و یا راه‌اندازی کارگاه شخصی می‌توانند به عنوان طراح یا نقاش در مراکز تولید انیمیشن یا پروژه‌های تصویری دیگر یا در سازمان میراث فرهنگی و ادارات تابعه در ترمیم آثار هنری، کارشناسی امور هنری، در مراکز آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مربی و یا با ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر به عنوان مدرس در مراکز دانشگاهی به فعالیت مشغول شوند.

* ساعت آموزش :

رشته «نگارگری» دارای 108 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت شایستگی‌های عمومی، 55 ساعت شایستگی‌های فنی، 2 ساعت شایستگی‌های کارگاهی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «طراحی نقوش ختایی و اسلیمی متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «طراحی نقوش هندسی متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «طراحی نقوش جانوری متشکل از یک واحد نظری و 3 واحد عملی»، «طراحی نقوش فرنگی متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «پاپیه ماشه متشکل از 2 واحد نظری و 6 واحد عملی»، «نگارگری متشکل از 3 واحد نظری و 16 واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.

;