جلسه بررسی وضعیت تحصیلی هنرجویان  پایه یازدهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه و رشته تولید وتوسعه پایگاه های اینترنتی

جلسه بررسی وضعیت تحصیلی هنرجویان  پایه یازدهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه و رشته تولید وتوسعه پایگاه های اینترنتی با حضور مدیریت هنرستان ،هنرآموزان و اولیای دانش آموزان در روز سه شنبه 1402/1/22 در سایت1 هنرستان برگزار گردید.

 

;