برگزاری اردوی پارک بانوان

اردوی پارک بانوان با هدف ایجاد نشاط و شادابی در دانش آموزان روز سه شنبه 5 اردیبهشت ماه برگزارشد.

;