برپایی نمایشگاه از دست سازه های هنرجویان رشته طراحی و دوخت با حضور اولیا

 نمایشگاهی از دست سازه های هنرجویان رشته طراحی و دوخت با حضور اولیا و همچنین جلسه ای با هدف 

 

نمایشگاهی از دست سازه های هنرجویان رشته طراحی و دوخت با حضور اولیا و همچنین جلسه ای جهت آمادگی دانش آموزان برای امتحانات خرداد ماه در سالن همایش هنرستان برگزارشد.

  

 

 

 

;