شهادت  حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر تمامی عاشقان اهل بیت تسلیت باد.

 پر از شمیم بهشت است منبرت صادق

به برکت نفحات معطرت صادق
چهار هزار حکیم و فقیه و دانشمند
رهین مکتب اندیشه گسترت صادق
و دیده‌ایم به وقت جهاد اندیشه 
هزار مرتبه ما فتح خیبرت صادق

🏴 شهادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت رئیس مذهب تشیع امام عشق و عرفان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر تمامی عاشقان اهل بیت تسلیت باد.

 

;