گرامیداشت دهه کرامت

به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت از دانش آموزان با شکلات پذیرایی شد و به دانش آموزانی که نام معصومه دارند هدایایی اهدا گردید.

;