سالروز شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و هفتادو تن از یاران امام خمینی(ره) و روز قوه قضائیه گرامی باد

سالروز شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و هفتادو تن از یاران امام خمینی(ره) و روز قوه قضائیه گرامی باد.

;