عید قربان، عید نور و بندگی بر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد      

عید قربان، عید نور و بندگی بر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد      

;