دریافت جدول زمانی و دفترچه ثبت نام آزمون کنکور فنی و حرفه ای ومنابع و ضرایب دروس آزمون برای ۵ مجموعه ثبت نامی با شیوه پذیرش «با آزمون»

جهت دریافت دفترچه بر روی لینک زیر دانلود نمایید:

دانلوددفترچه ثبت نام و انتخاب رشته كاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای سال ۱۴۰۲

جدول زمانی آزمون کنکور فنی و حرفه ای :

مدارک واطلاعات لازم جهت ثبت نام:

مجموعه های ثبت نامی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی:

✳ جداول مجموعه های ثبت نامی با شیوه پذیرش «صرفا بر اساس سوابق تحصیلی» (بدون آزمون) با شیوه پذیرش «با آزمون» سال ۱۴۰۲:

✳منابع و ضرایب دروس آزمون برای ۵ مجموعه ثبت نامی با شیوه پذیرش «با آزمون»:

#کاردانی 

جهت ورود به سامانه ثبت نام آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی وحرفه ای وموسسات غیر انتفاعی سال1402 برروی لینک زیر کلیک نمایید:

💢 لینک ورود به سامانه ثبت نام آزمون دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲

 

 

 

;