لینک ورود به سامانه ثبت نام آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی وحرفه ای وموسسات غیر انتفاعی سال1402

#کاردانی 

جهت ورود به سامانه ثبت نام آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی وحرفه ای وموسسات غیر انتفاعی سال1402 برروی لینک زیر کلیک نمایید:

💢 لینک ورود به سامانه ثبت نام آزمون دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲

;