در هر دوره سنی چه میزان خواب برای بدن لازم است؟

دکتر آلیس گرگوری، استاد روانشناسی دانشگاه لندن در این رابطه توضیح می دهد: نه تنها برخی از افراد به خواب بیشتری نسبت به دیگران نیاز دارند، بلکه نیاز به خواب در طول زندگی تغییر می کند.

 

 

;