اصول‌ مطالعه‌ و‌ يادگيرى‏

اصول‌مطالعه‌و‌يادگيرى‏ :

عمدتاً در زمان امتحان، براى بهبود و افزايش يادگيرى، بايد اصول زير رعايت گردد: 

🌻 اصول پيش از شروع مطالعه: 

1- تعيين هدف و انگيزه 
2- تعيين مدت لازم‏
3- تعيين مقدار مطالعه‏
4- انتخاب محيط مناسب‏
5- اجتناب از امورى مانند پر بودن معده، اضطراب‏هاى نابه جا و تخيلات

🌻اصول هنگام مطالعه:

1-مطالعه فعال و جدى‏
2- حفظ آرامش‏
3- در صورت امكان يادداشت بردارى نكات مهم‏
4- برخورد سؤالى با مطالعه آموختنى‏
5- ترك افكار منفى‏
6- تمركز حواس‏
7- استراحت كردن هنگام مطالعه 
هر 45 دقيقه تا يك‏ساعت، استراحت پنج دقيقه‏اى لازم است.
8- علامت گذارى نكات مهم

🌻اصول بعد از پايان مطالعه:

1- تكرار آموخته‏ها و مرور آن‏ها 
2- تأكيد بيش‏تر بر نكات علامت گذارى

;