با قانون 8+8+8 به زندگیمان نظم بدهیم

با قانون 8+8+8 به زندگیت نظم بده: 

🔹8 ساعت سخت کار کن.
🔸8 ساعت خواب آرام و راحت داشته باش.
🔹8 ساعت هر کاری که دوست داری بکن.

ما قدر زمانی که داریم را نمی دانیم، برای آن برنامه ریزی نمی‌کنیم، برای همین هست، که وقت کافی برای کارهای خود نداریم، یا زمان خوابمون درست نیست یا کسل و بی حال هستیم، یا کل روز را بی برنامه می گذرانیم و نمی دانیم چه کاری انجام دهیم. این قانون به زندگیت نظم میده و تایمتون را تنظیم می‌کند.

;