فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عاشقان امام حسین(ع) تسلیت باد
فرا رسیدن تاسوعا و عاشورا حسینی بر عاشقان امام‌ حسین(ع) تسلیت باد.
;