رژیم ذهنی ۲۱ روزه  موفقیت

رژیم ذهنی ۲۱ روزه  موفقیت 

۱. سحرخیز باشید
اگر شما یک ساعت زودتر بیدار شوید، جلوی هدر رفتن ساعتهای زیادی را خواهید گرفت. 

۲. همان اول صبح سوخت گیری انگیزشی کنید
حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه را به خواندن مطالب انگیزشی و الهام بخش و آموزنده اختصاص دهید. 

۳. یادداشت اهداف
یادداشت های الهام بخشی را بردارید و ۱۰ تا ۱۵ هدفتون را یادداشت کنید. 

۴. هر روز پیشاپیش برنامه‌ریزی نمایید
از کارهایی که در روز باید انجام دهید، لیست برداری کنید و اولویت بندی کنید

۵. مهمترین کارت را بلافاصله شروع کن
مهم ترین و ضروریترین و با ارزش ترین کار آن روز تمرکز کنید تا زمانیکه انجام شود. 

۶. فایل صوتی آموزشی گوش کنید
در هر فرصت بیکاری و یا رانندگی، به یک برنامه آموزشی صوتی گوش کنید. 

۷. برای کارهایتان حس فوریت قرار دهید
از یک کار به کار دیگر سریعتر حرکت کنید، وقت تان را هدر ندهید. 

امروز تصمیم بگیرید که رژیم ذهنی ۲۱ روزه را برای ۲۱ روز آینده بکار بگیرید، فردا بسیار دیر است.

📚☕

;