8 راهکار اساسی برای افزایش صمیمیت بین والدین و فرزندان

1️⃣پدر و مادر به هیچ وجه فرزند خود را با دیگران مقایسه نکنند.
2️⃣پدر و مادر شنونده خوبی برای فرزند خود باشند.
3️⃣والدین باید از نصیحت و‌ ارائه راه حل برای مشکلات فرزندانشان هنگامی که نوجوان مشغول صحبت است، خودداری کنند.
4️⃣والدین زمانی را در طول روز برای صحبت کردن با نوجوان خود اختصاص دهند.
5️⃣اگر نوجوان موجب ناراحتی پدر و مادر خود شد، آن‌ها بدون اینکه او را خطاب قرار دهند، فقط احساس خودرا از کار او بیان ابراز کنند.
5️⃣والدین از پیشرفت فرزند خود تقدیر و نوجوان را با خودش مقایسه کنند، بدون اینکه نمرات و وضعیت سایر همسالان او را در نظر بگیرند.
6️⃣والدین باید در خصوص مسائل پیش آمده در خانواده با فرزند خود مشورت کنند و مشکل را با ارائه وبررسی راه حل‌های یکدیگر حل کنند.
7️⃣نقش تفریح و بازی با فرزندان را بسیار مهم بدانند.
8️⃣احترام و محبت دو کار اساسی در ایجاد صمیمیت بین خودتان و فرزندتان می شود.

 

;