برگزاری آیین بازگشایی در هنرستان امین

مراسم بازگشایی هنرستان امین با حضور پرشور دانش آموزان در اولین روز مهرماه در هنرستان امین برگزار گردید.

;