برگزاری جلسه آموزش خانواده

جلسه آموزش خانواده در روز چهارشنبه 1402/7/26 در سالن اجتماعات هنرستان امین برگزار گردید.


 

;