مراسم افتتاحیه المپیاد درون مدرسه ای

مراسم افتتاحیه المپیاد درون مدرسه ای در روز سه شنبه 1402/8/2 در هنرستان با اجرای برنامه های زیر انجام شد:

اجرای حرکات رزمی نمایشی و سرود المپیاد دانش آموزی

تقدیر از دانش آموزان دارای رتبه های برتر  کشوری و استانی ورزشی

رژه تیمهای ورزشی همراه با پرچم و مشعل المپیاد

 

;