بزرگداشت هفته تربیت بدنی در هنرستان امین

بزرگداشت هفته تربیت بدنی در هنرستان امین و برگزاری مسابقات ورزشی

;