فرا رسیدن یوم الله سیزدهم آبان و روز دانش آموز بر تمامی دانش آموزان ایران زمین مبارک باد.

فرا رسیدن یوم الله سیزدهم آبان و روز دانش آموز بر تمامی دانش آموزان ایران زمین مبارک باد.

;