مراسم بزرگداشت یوم الله۱۳ آبان و روز دانش آموز در هنرستان امین

☘☘☘☘☘☘☘

آرزو های دور و دراز توست که به ذره ذره این دنیای بزرگ امید و جنبش می بخشد

پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را !

🌹امید میهنم ، روزت مبارک 🌹

اجرای سرود و تئاتر

اجرای مسابقات

اهدای هدایا به دانش آموزان

;