اعزام کاروان راهیان نور هنرستان امین

درهشت سال دفاع مقدس رزمندگان، شهدا و جانبازان با رشادت ها و جوانمردی‌های خود در مقابل دشمنان ایستادند و افتخارات بسیاری را برای ملت و کشورمان آفریدند. ملت ما با اتحاد، همدلی، یکرنگی و عهدی که با شهدا بسته‌اند، در برابر دشمن ایستادند و دانش آموزان به عنوان سفیران شهدا می‌توانند زمینه‌ساز خوبی برای ایجاد اتحاد و همدلی باشند.

 

;