21 تا26 آبان بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی

علت نامگذاری روز کتاب و کتاب خوانی و روز کتابدار

۲۴آبان سالروز وفات علامه طباطبایی است. خیلی از اساتید و مراجع بزرگ میهن ما از شاگردان ایشان بوده‌اند و یکی از پرخوان‌ترین افراد در دوره‌ی معاصر هستند. در مورد بقیه کشورها به دلیل خاصی نرسیدیم. صرفاً یک روز قراردادی است برای آن که بیشتر به کتاب و اهمیت کتابخوانی پرداخته شود. سازمان‌ها و نهادهای مردمی و دولتی برای این سرفصل و کتابخوانی کشور طرح و ایده و بودجه بدهند. فکری به حال وضعیت کتابخوانی کشور کنند و باور داشته باشند کشور کتابخوان، همواره در مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیروز خواهد شد.در ایران از ۲۴ آبان تا ۲ آذر ماه را هفته کتاب و کتابخوانی نامیده‌اند. در این روز معمولاً می‌توانید به صورت رایگان در کتابخانه‌ها عضو شوید.

در هنرستان امین هم به همین مناسبت نمایشگاه کتاب برگزار شد و مورد استقبال هنرجویان عزیز قرار گرفت.

;