پیشگیری از آسیب های اجتماعی

💠آیا میدانید...

💠💠حداقل روزانه ۳۰ دقیقه از وقت خود را برای "ارتباط مؤثر"با فرزند خود اختصاص دهید؟

💠آیا میدانید...

💠💠 اعتیاد پشت درب منزل ماست، من و تو نیز در خطریم باید درباره خطرات و پیامدهای ناگوار آن باهم صحبت کنیم.

💠 آیا در منزل به گفتگوی خانوادگی اهمیت می دهید؟

💠💠صحبت کردن با فرزندان درباره عوارض و پیامدهای مواد اقدامی موثر برای مقتدرسازی، اصلاح نگرش و باورهای آنان در برابر رفتارهای پرخطر خواهد بود.

 

کانال اطلاع رسانی هنرستان امین درپیام رسان ایتا:

https://b2n.ir/aminsch

;