کنترل زمان استفاده از گوشی فقط با چند راهکار ساده:

کنترل گوشی فقط با چند راهکار ساده:....................

•گوشیتو نبر اتاق مطالعت ..

•برای شبکه های اجتماعی رمز های طولانی بزار .

•نت و وایفای گوشی رو خاموش کن و دور از دم دست بزار .

•از کورنومتر ماشین حساب گوشی استفاده نکن .

•گوشیت رو بزار رو سایلنت که حتی با مسیج ایرانسل هم نری سراغش .

•گوشیت رو بده به یه بزرگ تر و بگو تا شب بهت تحویل نده .

•از اپلیکیشن های محدود کننده استفاده کن .

•آخرین بازدیدتو روشن کن که از خجالتم شده ۲۴ ساعته انلاین نباشی .

📱http://B2n.ir/aminsch

🌐 aminsch.ir

;