هفته بسیج گرامی باد

بسیج، نوعی اندیشیدن و گونه ای از نگریستن به زمین و آسمان است. عصاره اندیشه های دینی و انقلابی در رویه بسیجی ظهور کرد و کشتی انقلاب در دریاهای متلاطم و توفان زده حوادث، به همت بسیجی به ساحل راه بُرد.سلام بر بسیجیان غیرتمند و درود بر امام و پیشوای بسیجیان

;