بازدید کارشناس مسئول محترم فنی و حرفه‌ای و کاردانش و کارشناس مسئول محترم دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش منطقه ۵ از هنرستان امین

بازدید کارشناس مسئول محترم فنی و حرفه‌ای و کاردانش جناب آقای مهندس قزوینه از کارگاه آموزشی طراحی طلا و جواهر هنرستان امین

بازدید جناب آقای مهندس قزوینه از سایت کامپیوتر و کارگاه طراحی و دوخت هنرستان امین

حضور و گفت وگوی جناب آقای مهندس قزوینه و جناب آقای خرمشاد در جمع شهرداران هنرستان امین

;