سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا بر همگان تسلیت باد

ای روح دو صد مسیح محتاج دَمَت          زهرایی و خورشید غبار قدمت
کی گفته که تو حرم نداری بانو؟                ای وسعت دلهای شکسته ، حَرَمت . . .

سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا بر همگان تسلیت باد.

;