اردوی پایه دوازدهم رشته طراحی و  دوخت  موزه عروسکها

اردوی علمی آموزشی پایه دوازدهم رشته طراحی و  دوخت از موزه عروسکها روز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ انجام شد.

;