هنرستانی‌ها با گذراندن امتحان های نهایی در آزمون سراسری شرکت می کنند.

✳️هنرستانی‌ها با گذراندن امتحان های نهایی در آزمون سراسری شرکت می کنند.

🔺هنرجویان پایه دوازدهم هنرستان‌های فنی و کاردانش بعد از اتمام دوره دیپلم آیا می‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند؟

🔺«بله؛ هنرجویان هنرستان‌ها اگر بخواهند در هر یک از گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی و هنر در آزمون سراسری شرکت کنند، دروسی که نیاز به ایجاد سابقه تحصیلی دارند در شیوه‌نامه آزمون ترمیم نمره اشاره می‌شود و این دسته از هنرجویان باید در آزمون نهایی خردادماه همراه با سایر دانش‌آموزان شرکت کرده و سابقه تحصیلی برای خود ایجاد کنند تا بتوانند از تاثیر سوابق تحصیلی خود در نتیجه آزمون سراسری استفاده کنند.» «در غیر این صورت نیز در هر گروه آزمایشی می‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند، اما نتیجه آزمون آن‌ها فقط بر اساس همان امتیازات مکتسبه در آزمون سراسری و بدون تاثیر سوابق تحصیلی محاسبه می‌شود و امتیاز سابقه تحصیلی را از دست می‌دهند.» «هنرجویان اگر بخواهند سابقه تحصیلی آنان نیز در نتیجه آزمون سراسری امتیازآور باشد باید مانند دانش‌آموزان رشته‌های متوسطه نظری در آزمون نهایی خردادماه دروسی که در شیوه‌نامه گفته می‌شود، شرکت کنند.»

✅ http://B2n.ir/aminsch

🌐 aminsch.ir

;