تکنیک 10-10-10-10

تکنیک 10-10-10-10

هر وقت خواستین تصمیم مهمی رو بگیرین و یا عکس‌العملی بروز بدین از این تکنیک استفاده کنین.

برای استفاده از این تکنیک 4 سوال ساده رو باید از خودتون بپرسین:

اول: پیامد این تصمیمِ من بعد از 10 دقیقه چیه؟

دوم: پیامد این تصمیم بعد از 10 روز چیه؟

سوم: پیامد این تصمیم بعد از 10 ماه چیه؟ چهارم: پیامد این تصمیم بعد از 10 سال چیه؟

📚 http://B2n.ir/aminsch

🌐 http://aminsch.ir

;