🧩 سبک های برقراری ارتباط با دیگران :

🧩 سبک های برقراری ارتباط با دیگران :

یکی از مباحث مهم در آموزش مهارت ارتباط سالم و مؤثر در جامعه سبک‌های ارتباطی است. آدم‌ها برای برقراری ارتباط با هم، شیوه‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. آشنایی مختصر با چهار سبک ارتباطی باعث می‌شود هم خود و اطرافیانمان را بهتر بشناسیم و هم برای تغییر به سمت زندگی و حس و حال بهتر مسیر روشن تری داشته باشیم.

🔸سبک پرخاشگرانه: در این سبک افراد تلاش می‌کنند با خشونت و پرخاشگری به هدفشان برسند. کسانی که مخاطب این قبیل افراد هستند، در معرض توهین، تحقیر و تضییع حق قرار دارند و بابت ارتباطشان با افراد پرخاشگر، حس و حال خوبی را تجربه نمی‌کنند.

🔹سبک منفعلانه: این افراد بیش از اندازه به حقوق دیگران توجه می‌کنند و حقوق خودشان را نادیده می‌گیرند.

🔸سبک پرخاشگرانه-منفعلانه: افرادی هستند که در ظاهر با شما رفتار خوبی دارند، در مقابل خواسته تان لبخند می‌زنند، چشم می‌گویند و در ظاهر به حقوق شما احترام می‌گذارند، اما در غیاب شما طور دیگری قضاوتتان می‌کنند و حق شما و خواسته تان را نقض می‌کنند. متأسفانه این سبک در فرهنگ ما رایج است و مانند سایر سبک‌ها عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی خاص خود را در پی دارد.

🔹سبک جرائت مندانه: برخی در برقراری ارتباط، راحت و صادقانه درباره خواسته‌ها و نظراتشان صحبت می‌کنند، با رعایت احترام و بدون نقض حقوق دیگران. آن‌ها در ارتباطشان افرادی جرئتمند خطاب می‌شوند.

📱 http://B2n.ir/aminsch

🌐 http://aminsch.ir

;