🏀فراخوان انتخابی تیم بسکتبال دختران هر سه مقطع

🏀 فراخوان انتخابی تیم بسکتبال دختران هر سه مقطع

از بازیکنان حرفه ای بسکتبال با سابقه باشگاهی در هر سه مقطع دعوت می‌شود، برای اعزام به مسابقات در روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰

✅ مقطع متوسطه دوم( فنی و حرفه ای و کاردانش) ساعت ۱۰ تا ۱۱

مقطع متوسطه اول ساعت۱۱ تا ۱۲

مقطع ابتدایی دور دوم ۱۳ تا ۱۴ در سالن بسکتبال تختی جهت تست و انتخاب تیم مراجعه نمایند.

آدرس: بلوار فردوس شرق و فاآذر جنوبی کوچه حافظ آبروشن ، سالن تختی همراه داشتن توپ الزامی می باشد.

☘ http://B2n.ir/aminsch

🌐 http://aminsch.ir

;