قدر دانی از مشارکت اولیا

از زحمات اولیا گرامی در نصب میزنوری خریداری شده توسط مدیریت هنرستان و همچنین رفع مشکل پرده فوم آتلیه کمال تشکر را داریم.

;