برگزاری جلسه بررسی وضعیت تحصیلی هنرجویان  پایه یازدهم طراحی و دوخت

 جلسه بررسی وضعیت تحصیلی هنرجویان  پایه یازدهم طراحی و دوخت با حضور مدیریت هنرستان، هنرآموزان و اولیای دانش آموزان در روز دوشنبه 1401/9/7 سالن اجتماعات هنرستان برگزار شد.

 

 

;