برنامه امتحانات دی ماه 1402

باسلام

لطفا جهت دریافت برنامه امتحانات دی ماه بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید:

دریافت برنامه امتحانات پایه دهم

دریافت برنامه امتحانات پایه یازدهم

دریافت برنامه امتحانات پایه دوازدهم

 

**توجه مهم :**

1)  ساعت شروع تمامی امتحانات 8 صبح می باشد.

2) بعد از هر امتحان و همچنین در روزهایی که امتحان برگزار نمی شود دانش آموزان جهت داشتن زمان کافی برای مطالعه تعطیل می باشند.

3) حضور دانش آموزان در مدرسه نیم ساعت قبل از شروع امتحان الزامی است.

4) غیبت در جلسه امتحان به منزله ثبت نمره صفر در درس مورد نظر می باشد.

5) استفاده از لباس فرم مدرسه در طول دوره امتحانات الزامی است.

6) همراه داشتن کتاب، جزوه و هرگونه وسایل غیرضروری به ویژه گوشی تلفن همراه و ساعت هوشمند تخلف محسوب می شود.

7) با دانش آموزانی که به هرروش در نظم برگزاری امتحانات اخلال ایجاد کنند، یا اقدام به تقلب نمایند، به عنوان دانش آموز متخلف برابر آیین نامه امتحانات برخورد خواهد شد.

همه شما دانش آموزان عزیز را به خداوند بزرگ می سپارم.

مدیریت هنرستان امین

منیرسادات موسوی مجد

;