بزرگداشت روز حسابدار

بزرگداشت روز حسابدار با حضور پرشور هنرآموزان و هنرجویان حسابداری در سالن اجتماعات هنرستان در روزیکشنبه 1402/9/19 برگزارگردید. در ابتدای مراسم مدیریت محترم هنرستان، سرکارخانم موسوی مجد، در خصوص رشته حسابداری و آینده شغلی این رشته و پیشرفت هایی که هنرجویان داشتند صحبت کردند؛ در ادامه دانش آموزان به معرفی مشاهیر رشته حسابداری پرداختند ومراسم با اجرای مسابقات مفرح بین دانش آموزان ادامه پیدا کرد. در انتها با اهدای هدایا و پذیرایی از دانش آموزان مراسم اتمام یافت.

 

;