برگزاری دومین جلسه آموزش خانواده با موضوع کنترل خشم

دومین جلسه آموزش خانواده با موضوع کنترل روز چهارشنبه 1402/9/22 با حضور اولیای محترم دانش آموزان پایه دهم در سالن اجتماعات هنرستان برگزار گردید.

;