برگزاری جلسه بررسی وضعیت تحصیلی هنرجویان  پایه دهم حسابداری

 جلسه بررسی وضعیت تحصیلی هنرجویان  پایه دهم حسابداری با حضور مدیریت هنرستان ،هنرآموزان و اولیای دانش آموزان در روز سه شنبه 1401/9/8 برگزار گردید.

;