جلسه بررسی وضعیت تحصیلی هنرجویان  پایه دهم طراحی دوخت

جلسه بررسی وضعیت تحصیلی هنرجویان  پایه دهم طراحی دوخت با حضور مدیریت هنرستان ،هنرآموزان و اولیای دانش آموزان در روز چهار شنبه 1401/9/9 برگزار گردید.

;