چهارمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی بر ملّت شریف ایران گرامی باد.

 چهارمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی بر ملّت شریف ایران گرامی باد.

;