‼️‼️‼️توجه توجه‼️‼️‼️‼️ ویژه دانش آموزان عزیز پایه دهم (تمامی رشته ها)

‼️‼️‼️توجه توجه‼️‼️‼️‼️

✅طبق بخشنامه، انجام تست غربالگری توسط دانش آموزان پایه دهم الزامی می باشد؛ لذا تمامی دانش آموزان پایه دهم باید تا روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ در سامانه زیر آزمون غربالگری را انجام داده و ثبت نهایی کنند.

  https://my.medu.ir/

عواقب ناشی از عدم شرکت در این آزمون بر عهده ولی محترم و دانش آموز می باشد.

✅ لطفا در صورت وجود مشکل با مدرسه تماس حاصل فرمایید.

;