جلسه بررسی وضعیت تحصیلی هنرجویان  پایه دهم شبکه

جلسه بررسی وضعیت تحصیلی هنرجویان  پایه دهم شبکه با حضور مدیریت هنرستان ،هنرآموزان و اولیای دانش آموزان در روز چهار شنبه 1401/9/13 برگزار گردید.

;