ولادت با سعادت ابن الرضا، حضرت جواد الائمه علیه السلام مبارک باد.

امام جواد عليه السلام:
مومن به توفیق خدا و داشتن پندگویی درونی و خوی نصیحت پذیری از کسی که او را نصیحت می کند نیاز دارد(تحف العقول صفحه ۴۵۷ )

پدرت شاه خراسان و خودت گنج مقامی              پدرت حضرت خورشید و خودت ماه تمامی
غنچه‌ای نیست که عطر نفست را نشناسد            تو که ذکرصلواتی و درودی و سلامی

ولادت با سعادت ابن الرضا، حضرت جواد الائمه علیه السلام مبارک باد.

;