برگزاری مراسم یادواره شهدا " لاله های روشن" - هنرستان امین

برگزاری مراسم یادواره شهدا " لاله های روشن" - هنرستان امین

 
;