میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت  و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت  بر عاشقانش مبارک باد . . .

سرچشمه عشق با علی آمده است...                  

گل کرده بهشت تا علی آمده است...

شد کعبه حرم خانه میلاد علی(ع)...

کز کعبه صدای یا علی آمده است...

💐ولادت حضرت علی(ع) مبارک باد

;