برگزاری نمایشگاه آثار هنرجویان پایه دهم فتوگرافیک با حضورمدیریت، هنرآموزان و اولیا

نمایشگاه آثار هنرجویان پایه دهم فتوگرافیک با حضورمدیریت، هنرآموزان و اولیا در روز چهارشنبه 1401/9/16 درسالن اجتماعات هنرستان برگزار گردید. 

;